Den främsta mötesplatsen.

Örebro

Den främsta mötesplatsen.

Fastigheter med rum för kunskap, 
kommunikation och möten i Örebro.

Örebro är en kunskapsstad med ett av landets mest expansiva universitet. Offentlig förvaltning präglar arbetsmarknaden och många myndigheter är hyresgäster i Norrportens fastigheter.

Fastigheter och lediga lokaler
Kontakt
Nyckeltal

Det geografiska läget med tre av sex nationella vägar korsande regionen bidrar till att göra Örebro till en av Sveriges mest betydelsefulla gods- och logistiknoder. Staden är också en knutpunkt mellan orter som Stockholm, Oslo, Göteborg samt Linköping/Norrköping.

De goda kommunikationerna ger förutsättningar att lyckas med ambitionen att staden ska bli en av Sveriges största konferens- och mötesstäder.

Positiv befolkningsutveckling och en växande arbetsmarknad präglar Örebro vars näringsliv har huvudnäringarna i handel, logistik, industri, utbildning och offentlig förvaltning. En ny läkarutbildning stärker Örebro som universitetsstad.

Ny fastighet med säkerhet och miljö i fokus.

Norrporten är en av Örebros större fastighetsägare för kommersiella lokaler. Beståndet är centralt beläget och består främst av kontor med inslag av butiker.

Fastigheten Rättscentrum Örebro som Norrporten uppfört tillsammans med Polismyndigheten, Domstolsverket, Kriminalvården samt Åklagarmyndigheten omfattar 20 000 kvm och rymmer förhandlingssalar för tingsrätten samt moderna kontor för myndigheterna.

Tillsammans med befintligt polishus samt häkte bildar den nya huskroppen Rättscentrum Örebro och möjliggör stora samordningsvinster med fokus på säkerhet, logistik och energiprestanda.

Som tredje byggnad i landet certifierad med LEED Platina har Rättscentrum Örebro en stark miljöprofil. Fastigheten är också belönad med Örebro Miljöpris.

Lokalt engagemang för stadens fortsatta utveckling.

Tillsammans med andra aktörer i staden arbetar Norrporten aktivt med att utveckla Örebro. Ett exempel är engagemanget i stadsdelen Norrcity där ett nytt resecentrum samt nya kontor och arbetsplatser med goda kommunikationer finns i framtidsplanerna. Ett kvitto på ett framgångsrikt arbete med lokalt fokus är utmärkelsen Årets Fastighetsägare 2013 i Örebro. Läs mer om vårt lokala engagemang.

Lediga lokaler i Örebro.

Norrporten har lediga lokaler i bästa läge i Örebro och utvecklar funktionella arbetsplatser som stödjer hyresgästers affär. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan ge dig en bättre dag på jobbet med rätt utformade lokaler.

Fastigheter och lokaler

Bodarna 8

Adress: Drottningatan 12.
Totalyta, kvm: 4320
Byggt/ombyggt: 1912/1976/1992

Gasverket 2

Adress: Storgatan 28, 30, Järnvägsgatan 5, 7, Slottsgatan 5.
Totalyta, kvm: 10714
Byggt/ombyggt: 1967

Hållstugan 8

Adress: Stortorget 11, Kungsgatan 5.
Totalyta, kvm: 4044
Byggt/ombyggt: 1938

Lantmäteriet 2

Adress: Järnvägsgatan 3, Klostergatan 36.
Totalyta, kvm: 17195
Byggt/ombyggt: 1945/1994

Porten 1

Adress: Järnvägsgatan 1, Klostergatan 37.
Totalyta, kvm: 18119
Byggt/ombyggt: 2013

Repslagaren 24

Adress: Stortorget 20-22, Trädgårdsgatan 12-14, Nygatan 31.
Totalyta, kvm: 10298
Byggt/ombyggt: 1958/1995

Tullen 8

Adress: Klostergatan 23, Fredsgatan 2-4, Östra Bangatan 34-38.
Totalyta, kvm: 28167
Byggt/ombyggt: 1976/1992/2003

Bodarna 8

Drottningatan 12

Total yta: 4320

Läs mer

Gasverket 2

Storgatan 28, 30, Järnvägsgatan 3, 5, Slottsgatan 5

Total yta: 10714

Läs mer

Hållstugan 8

Stortorget 11, Kungsgatan 5

Total yta: 4044

Läs mer

Lantmäteriet 2

Järnvägsgatan 3, Klostergatan 36

Total yta: 17195

Läs mer

Porten 1

Järnvägsgatan 1, Klostergatan 37

Total yta: 18119

Läs mer

Repslagaren 24

Stortorget 20-22, Trädgårdsgatan 12-14, Nygatan 31

Total yta: 10298

Läs mer

Tullen 8

Klostergatan 23, Fredsgatan 2-4, Östra Bangatan 34-38

Total yta: 28167

Läs mer

Drottninggatan 12, vindsvåning

Vi har nu fått bygglov för Örebros kanske häftigaste kontor!

Typ: Kontor
Yta: 212 kvm

Klostergatan 23, rum i kontorshotell

Kontorsgemenskap i vårt moderna, centralt belägna kontorshotell.

Typ: Kontor
Yta: 9–19 kvm

Drottninggatan 12, vindsvåning

Läs mer

Klostergatan 23, rum i kontorshotell

Läs mer

Nyheter rörande Örebro