• Kontakt
Lokaler att
längta till.
Lokaler att längta till. Välkommen till fastighetsbolaget som ser människor och mötesplatser bortom yta och kvadratmeter. http://www.norrporten.se/har-finns-vi/ Här finns vi.
Fastighetsutveckling med lokalt engagemang. Lokalt engagemang. Norrporten är ett lokalt förankrat fastighetsbolag. Vi skapar värde för staden genom utveckling av stadskärnor som attraherar. http://www.norrporten.se/om-norrporten/lokalt-engagemang/ Läs om fastighetsutveckling med mervärde.
Det Moderna kontoret. Det Moderna kontoret. Tillsammans med våra hyresgäster skapar vi arbetsplatser med maximal affärsnytta. Läs om hur du använder kontoret som konkurrensmedel, aktivitetsbaserade arbetsplatser och trender inom kontorsutveckling. http://www.norrporten.se/det-moderna-kontoret/ Upptäck det Moderna kontoret.
Söker du ny lokal? Söker du ny lokal? Vi har fastigheter i bästa läge från Luleå i norr till Köpenhamn i söder. http://www.norrporten.se/har-finns-vi/ Hitta din nya lokal hos oss.

Lokaler att längta till.

Lokaler att
längta till.

Välkommen till fastighetsbolaget som ser människor och mötesplatser bortom yta och kvadratmeter.

Här finns vi.

Ankarhuset

Precis vid Umeälven bygger vi Ankarhuset – 900 arbetsplatser med högt i tak och nära stadens alla möjligheter.

Läs mer om Ankarhuset

Hyresgäster om Norrporten.

Tillsammans med våra hyresgäster skapar vi affärsstödjande arbetsplatser för ökad nytta och lönsamhet.

Läs hur de upplever samarbetet.

Välkommen till ett fastighetsbolag med lokaler att längta till.

Kontor och butikslokaler från Luleå i norr till Köpenhamn i söder.

Norrporten har fastigheter med lokaler för kontor och butiker från Luleå i norr till Köpenhamn i söder. Tillsammans med våra hyresgäster skapar vi arbetsplatser som stödjer behovet av snabba beslut och effektiva arbetssätt. Resultatet blir miljöer som inspirerar till spontana möten, där informationen kan flöda fritt och där medarbetare och kunder trivs.

 

NP-karta-SE2015